Presse
26.4.2024
Tid å lese: Ca.
X
min.

Oslo kommune inngår avtale med Fremby for oppfølging av utslipp på bygge- og anleggsplasser

Oslo kommune tar et stort skritt i digitalisering av alle prosjekter for kommunen ved kjøp av digital rapporteringsplattform.

Maskiner og utstyr på byggeplass med produsentlogo

I desember kunngjorde Oslo kommune en konkurranse for innkjøp av verktøy for å følge opp utslipp i bygge- og anleggsprosjekter. Fremby vant konkurransen med sitt verktøy for automatisk rapportering fra anleggsmaskiner, lastebiler og utstyr.

Dette innebærer at maskiner som brukes i prosjekter som utføres for etater i Oslo kommune skal rapportere maskin- og forbruksdata gjennom Fremby. For Oslo kommune innebærer dette at man kan automatisere mange av dagens rapporteringsbehov.

– Gjennom Fremby kan vi blant annet følge opp hvor mange liter drivstoff eller antall kilowattimer en gravemaskin har brukt i løpet av en dag. Til sammen utgjør maskinrapportene et nøyaktig og etterprøvbart klimaregnskap for bygge- og anleggsprosjekter. Daglig automatisk rapportering gjør at både vi og byggherre kan følge opp prosjektene på en helt annen måte enn tidligere, uttaler Svein Nilsplass - Områdesjef Oslo NCC Infrastructure. – Når vi får muligheten til å også rapportere på denne måten, vil vi spare mye tid.

For entreprenører vil løsningen innebære betydelig enklere rapportering. Maskiner, utstyr og biler kobles opp, og relevant rapporteringsdata flyter enkelt mellom aktørene etter enkle avtaler og forhåndsgodkjenning. Dataflyten er oversiktlig, og datasikkerheten er godt ivaretatt. Alle skal være trygge på at kun data som er ment for å deles, deles videre.

– Dette er en bekreftelse på nytten av å digitalisere hele verdikjeden i et bygge- og anleggsprosjekt. Først når alle parter som møtes i et prosjekt har en plattform for å enkelt dele data, vil vi se den store nytten av digitalisering og automatisering, sier Kjell Erik Ollendorff Lien, daglig leder i Fremby AS.

Fremby trekker også frem viktigheten av at Oslo kommune er fremoverlent i sine innkjøp og kontraktsutforminger. – Ved å sette krav til datarapportering vil Oslo kommune sette en standard, slik de har gjort for utslippsfrie byggeplasser, fortsetter Kjell Erik Ollendorff Lien.

Les mer om innhenting av maskindata fra byggeplasser og hvordan man kan få til utslippsfrie byggeplasser på Standard Norge.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, vi har løsning for de minste til de største.

Relaterte artikler:

Kom i gang med Fremby i dag!

Ikke vent på fremtiden – ta grep om den i dag med Fremby. Bli med de fremoverlente virksomhetene som allerede forvandler sin maskinforvaltning. Kom i gang nå og se den umiddelbare forskjellen Fremby kan gjøre for din bedrift.
🥳 Tusen takk! Meldingen din er trygt fremme i vår innboks hos Fremby! 🥳
😅 Huffda! Dette er litt pinlig, men noe gikk galt. Kan du prøve å sende igjen? 😅