Smartere deling
Smartere deling av data
Brukervennlige verktøy for en bærekraftig utvikling av din bedrift, dine prosjekter og din næring!
Kom igang
Hva vi jobber for
Vi jobber for en bærekraftig bygg- og anleggsnæring, gjennom digitale verktøy som lar deg og dine kunder optimalisere ressursbruken.
Fremby Insight

Lav terskel til full oversikt

Fremby innsikt er en lett måte for bedriften å ha full oversikt over utnyttelsen av maskinene. Første modul på toppen av Data Platformen, hvor man får raskt oversikt over hvor maskiner er, hvor mye de går på tomgang, drivstofforbruk, kapasitetsutnyttelse og mer. Enkel filtrering gjør at man kan se utnyttelse per avdeling.

Lær mer om Fremby Insight

«Nå som vi har data fra maskinene samlet én plass har vi et veldig godt diskusjonsgrunnlag for å sammen komme frem til bedre utnyttelse. Det er mer tilgjengelig når vi får det inn per dag oppdatert i systemer vi alle bruker og har tilgang til.»

Pål Rikard Thomas

Avdelingsleder Mobil
Feiring Bruk AS
Plattformen

Smartere deling av informasjon

Vi samler og tilgjengeliggjør data fra alle anleggsmaskinene dine ett sted. Vi gjør det enkelt for deg å høste og bruke dataene som er viktig for din drift. Få innsikt i tomgangskjøring, drivstofforbruk, kapasitetsutnyttelse og mye mer for hele flåten. Øk lønnsomheten og sikre enkel og sikker datadeling internt for din bedrift og med prosjektene du deltar i.

Lær mer om Plattformen

Plattformen støtter foreløpig følgende maskinleverandører:

Fremby forteller

Historier

Jul 17, 2020
Pon Equipment og Fremby signerer samarbeidsavtale

Rett før ferien startet kunne Fremby signere enda en samarbeidsavtale, nå med Pon Equipment AS som forhandler CAT i Norge. Formålet med samarbeidet er bruke data på en smartere måte for å optimalisere ressursutnyttelsen for bedrifter i bygg og anleggssektoren. Nå planlegges seminar om smart bruk av data i høst for å nå ut til felles kunder.

May 29, 2020
Raskere forskjell med +impact accelerator

Fremby er ett av 12 selskaper som er med videre i +impact akseleratoren, og skal tilbringe mye av høsten i Stockholm for å kobles med eksperter og pilotpartnere for å øke utviklingstakten for en bærekraftig bygge- og anleggsnæring. Dette gir Fremby en rask inngang til det skandinaviske markedet med teknologi sin teknologi for smartere deling av data i prosjekter.

May 29, 2020
Nasta og Fremby signerer samarbeidsavtale

Nasta og Fremby signerte samarbeidsavtale for å sørge for smartere bruk og deling av maskindata. Nasta forhandler både Hitachi og BELL maskiner som høster inn data om hvordan maskinene blir brukt i hhv. Global e-service og Fleetmatics, og har vært sentral samarbeidspartner med Fremby i utviklingen for å få samlet maskindata én plass. Denne avtalen vil komme felles kunder tilgode!

Få tilgang til dine maskindata
Følg med på tomgang, drivstofforbruk og utnyttelsen av hele flåten din!
Få tilgang
RIng meg

Lyst til å ta en kaffe?

Har du lyst til å ta en prat om felles muligheter eller om digitalisering i bransjen generelt? Vi tar gjerne et møte med deg eller en lavterskel kaffeprat for å bli kjent. Holdningen vår er at det finnes enorme muligheter og det utnyttes best med tverrfaglig bransjesamarbeid.

Ta en kaffe