Volum måling av lagerbeholdning på anleggsplass

June 19, 2020

Volummåling av lagerbeholdning på anleggsplass

Enten det er en byggeprosess, flytting av jordmasser eller produksjon av stein, pukk og grus, så er det et økende behov for hyppigere målinger i bygg- anleggsbransjen. Dette er knyttet direkte til lønnsomheten - med flere datakilder og jevnlige målinger ønsker man å få et bilde av hva det koster å produsere et tonn av en gitt fraksjon eller et stykke vei. Det finnes mange ulike tilnærminger for å sikre bedre massekontroll, deriblant ved bruk av kamera, lidar, drone, kran-kamera, vekter fra maskiner og vekter fra belter.

På engelsk heter anleggsmaskinene "earth moving machines". Det er flytting av masser det handler om, så maskindataene må ses i forhold til det. Da blir det ekstra nyttig!

- Aras Koplanto, Driftsleder, Feiring Bruk avd. Mobil


Fremby har valgt å starte med innhenting av flere datakilder samtidig for å se på avvikene mellom de og for å få et bedre analysegrunnlag. En transaksjonslogg med data fra ulike kilder er også et viktig steg videre mot en introduksjon av maskinlæring, da det ofte fordrer større mengder data for å gi verdi.

Dette er en aktivitet i vår produktutvikling, som vi ønsker å fortelle litt om underveis mens vi utvikler. Dette konseptet har kommet som et innspill fra kunder som ønsker å se maskindata i forhold til produserte tonn. Så da har vi jobbet litt med systemer for å gjøre smartere masseberegning.

Smartere masseberegning

En av de mest tidseffektive metodene for lagerstyring idag, er overflyvning med drone. En droneundersøkelse foregår i tre faser, først med en overflyvning, så prosessering for å genrere en modell og deretter en analysefase med selve målingen.

I første omgang hentes det inn bilder for generering av en punktsky og et 3D-kart over området. Når den oppdaterte modellen av området er generert, så kan en fase med måle- og analysearbeid starte. Med definerte områder for faste hauger med en varetype, så vil du kunne måle avvik over tid for hver overflyvning.


Det vanligste er å gjennomføre en automatisk overflyvning med 90-graders kameravinkel. Piloten kan også fly manuelt rundt en haug og ta bilder fra siden med ulike vinkler med gimbal-tilt, f.eks med 60° og 45° graders vinkel. Før en modell genereres kan du i teorien legge på så mange bilder du vil fra ulike vinkler, og en av de mest undervurderte vinklene er fra bakken. Med en helt vanlig smarttelefon kan du ta bilder eller video fra bakkenivå for å måle volumet av en haug.

En smartere måte for å oppnå økt presisjon på dataene, er derfor å supplere dronebildene med bilder fra en smarttelefon til den samme genererte 3D-modellen.

For noen steder er det kanskje så lite aktivitet at man kan oppdatere bildet man har underveis. Selger man X antall tonn som man vet er tatt fra en spesiell lagerhaug, så kan man jo bare oppdatere systemet med observasjonen "X tonn er tatt fra haug med ID Y". Slik kan man forenkle enda mer. Vi tror at det vil være nyttig å ha verktøy som gjør at flere får et tettere forhold til massebalansen. Jo flere som kan registrere og bruke sin kompetanse, erfaring og forskjellige verktøy for å gi inn data desto bedre.

Flere datakilder for et bedre beslutningsgrunnlag

Det må flere datakilder til, produksjonstall, antall tonn per løft med skuffa, salgstall, droneoverflyvning, mobilmåling, osv. I tillegg må disse henge i hop slik at de gir merverdi, og være enklere tilgjengelig. Det er nyttig å følge med på drivstoffsforbruket fra maskiner, men det gir enda mer verdi å få drivstofforbruk per produserte tonn.

Fremby på volum måling med ground control points


Ved å måle oftere vil du kunne styre produksjon mer effektivt, i stedet for ukritisk å fylle på mer av en vare det er lite av. Ved å ha mer og flere datakilder som henger sammen kan man ta bedre beslutninger, som tar hensyn til flere forhold slik som kvalitet, kost og tid. Aleksander, produktleder i Fremby, har testet en del og mener de fleste bedrifter i Norge kan optimalisere produksjonen sin med minst 20% per idag.

Se hvor mye du har på lager, og hva som bør produseres, få varsler om minimumslager, og inkluder sesong- eller salgsvariasjoner for en mer flytende og optimalisert drift

- Aleksander Johansen, Product Manager, Fremby

Få tilgang til dine maskindata
Følg med på tomgang, drivstofforbruk og utnyttelsen av hele flåten din!
Få tilgang