Maskindata på ett sted
Kraftfull og fleksibel plattform for å kunne bli en datadreven anleggsaktør.
Kom igang
Muligheten

Få hele flåten rett i lomma

Det er et stort ubenyttet potensiale i data fra maskinparken din. La oss koble deg opp og gjøre den tilgjengelig, slik at du får brukt den til å øke lønnsomheten! Én plass for fakta på hvor maskiner befinner seg, hvor de har kjørt, antall timer i drift og på tomgang, samt hvor mye de har transportert og brukt av drivstoff.  Bruk dataene enkelt til å styre bedriften, avdelingene og prosjektene for;

Redusert tomgangskjøring

Reduserte utslipp - spar miljøet

Reduserte servicekostnader med feilkoder og avvik

Økt lønnsomhet ved bedre ressurs- og kapapasitetsutnyttelse

Utfordringen

Hvert merke har sin egen platform

Problemet i dag er at data høstes inn fra hver produsent, til egne plattformer. For å få tilgang må man logge seg inn i hver enkelt plattform, for hver enkelt maskintype. Grensesnittet er ulikt og de færreste av kollegene dine internt logger inn for å følge med. Her har man tilgang til de ferskeste dataene, men kun få dagers historikk. Det er mye manuell jobb å samle og lage oversikt over alle maskinene. Dette gjør det krevende bare å få oversikt, historikk og gjenbruke dataene til andre formål og inn i andre systemer.

Fremby Data Platform visualisering
Hva Fremby Dataplattform gjør

Fra rådata til forståelig nøkkeltall

Fordi maskindata samlet på et sted gjør at du lettere kan ta de i bruk til lønnsomhetsstyring og andre formål.

Nøkkeltall
Vekt, Feilkoder, Lokasjon, Tomgangskjøringsprosent,
Drivstofforbruk, Driftstimer, Utslipp m.m.

Verdiøkning
Samlet, strukturert, reparert, kvalitetssikret data
- agregert og godt dokumentert på et sted.

Datakilder
Rådata fra alle dine maskinleverandør

Standardisert data

Åpent internasjonal standard

Det er viktig for oss at du eier dataene dine. Vi ville krevd dette selv. Gjennom OpenAPI, tilbys du ferdig innsamlet og strukturert data, reparert, kvalitetssikret og aggregert. Den tyngste delen av jobben er gjort slik at du kan starte prosessen med å ta de i bruk og administrere deling av dem. 

Data plattformen kobler og henter automatisk data fra alle maskinene dine, enten via leverandørens plattform over ISO 15134-3 API eller direkte fra hver maskin (krever SAE J1939 edge komponent). Slik har du all dataene én plass, med ubegrenset historikk å basere forbedringsarbeidet på. 

Fremby Data Platform visualisering
Løsningen

Fremby innsikt

Data plattformen lar deg fremby data inn i PowerBI, excel, ERP og andre beslutningsverktøy slik at du raskt kan handle på fakta fra hele flåten din.  Vi har laget en ferdig rapportmal du kan starte med, og vi hjelper deg gjerne i å tilpasse til ditt behov. Med åpne dokumenterte grensesnitt kan alle dine systemer kobles opp til flåten din. Slutt å taste inn data flere plasser, la plattformen fremby inn data automatisk. 

Power BI app for rask innsikt og nøkkeltall for alle maskiner

API - aggregert og veldokumentert data samlet

«Ved å bruke ProAPIet fra Fremby fikk vi brukt drivstoff fra maskiner og utstyr rett inn i energiledelsessystemet, koblet med data fra målere og produkserte tonn»

Kjell Erik O. Lien

Siving og prosjektleder
Feiring Bruk AS
Få tilgang til dine maskindata
Følg med på tomgang, drivstofforbruk og utnyttelsen av hele flåten din!
Få tilgang
RIng meg

Lyst til å ta en kaffe?

Har du lyst til å ta en prat om felles muligheter eller om digitalisering i bransjen generelt? Vi tar gjerne et møte med deg eller en lavterskel kaffeprat for å bli kjent. Holdningen vår er at det finnes enorme muligheter og det utnyttes best med tverrfaglig bransjesamarbeid.

Ta en kaffe