Fremby Innsikt

Fremby innsikt

Blogg

Velkommen til vår blogg Fremby Innsikt! Vi er din kilde til kunnskap og inspirasjon om digital transformasjon, innovasjon og det grønne skiftet i bygg- og anleggsbransjen.
September 7, 2023
Fremby søker kundeansvarlig for maskindata (KAM)
Vil du være med og hjelpe bygg- og anleggsbransjen inn i en digital og mer bærekraftig fremtid? Vi søker en person som er vant til å jobbe selvstendig og som har gode people skills. Du vil ha hovedansvaret for å bistå kunder i oppkoblingen av sin maskinpark og sine prosjekter (onboarding) samt support i bruk av plattformen app.fremby.no.
March 28, 2023
Hvordan vil fremtidens telemetri påvirke effektiviteten i anleggsbransjen?
Bruk av telematikkdata fra tunge anleggsmaskiner og lastebiler vil sannsynligvis ha en betydelig innvirkning på bygg- og anleggsbransjen de neste årene. Ved å ta eierskap til telemetri data vil entreprenører kunne drive frem effektivitet og innovasjon. Her er noen av områdene disse dataene kan endre bransjen på de neste årene.
January 25, 2022
Disse 3 digitale trendene vil påvirke bygg- og anleggsbransjen i 2022
2022 blir et viktig og potensielt avgjørende år på mange områder, tror Silje Bareksten, kommersiell leder og co-founder i Fremby AS. Her er hennes tre trender for hvordan bygg- og anleggsbransjen vil påvirkes av nye miljøkrav, teknologi og digitalisering i tiden fremover.
July 17, 2020
Pon Equipment og Fremby signerer samarbeidsavtale
Rett før ferien startet kunne Fremby signere enda en samarbeidsavtale, nå med Pon Equipment AS som forhandler CAT i Norge. Formålet med samarbeidet er bruke data på en smartere måte for å optimalisere ressursutnyttelsen for bedrifter i bygg og anleggssektoren. Nå planlegges seminar om smart bruk av data i høst for å nå ut til felles kunder.
May 29, 2020
Raskere forskjell med +impact accelerator
Fremby er ett av 12 selskaper som er med videre i +impact akseleratoren, og skal tilbringe mye av høsten i Stockholm for å kobles med eksperter og pilotpartnere for å øke utviklingstakten for en bærekraftig bygge- og anleggsnæring. Dette gir Fremby en rask inngang til det skandinaviske markedet med teknologi sin teknologi for smartere deling av data i prosjekter.
May 29, 2020
Nasta og Fremby signerer samarbeidsavtale
Nasta og Fremby signerte samarbeidsavtale for å sørge for smartere bruk og deling av maskindata. Nasta forhandler både Hitachi og BELL maskiner som høster inn data om hvordan maskinene blir brukt i hhv. Global e-service og Fleetmatics, og har vært sentral samarbeidspartner med Fremby i utviklingen for å få samlet maskindata én plass. Denne avtalen vil komme felles kunder tilgode!
April 1, 2020
Klimagassutslipp - datadreven rapportering i prosjekt
Det er høye mål om reduksjon i klimagassutslipp fra infrastruktur prosjekter, og dette var tema i møte i Grønn Anleggsektor 10. mars. Det er vanskelig å estimere og lage budsjett og regnskap for klimagassutslipp på grunn av manglende data. Det trengs verktøy for enklere deling av data fra byggaktiviteter i prosjekt, hvor økende krav fører til mye manuell rapporteringsjobb for entreprenører.
February 21, 2019
Volum måling av lagerbeholdning på anleggsplass
Behovet for et mer frekvent oversiktsbilde er knyttet til det å kunne se lønnsomheten, med et mer oppdatert bilde av produksjonsmengder, lagerbeholdning og antall tonn solgte varer, i direkte sammenheng med kostnader til drift og vedlikehold. Det finnes mange ulike tilnærminger for å sikre bedre lagerkontroll, deriblant ved bruk av kamera, lidar, drone, kran-kamera, vekter fra maskiner og vekter..
Få tilgang til dine maskindata
Kom i gang med overgangen til en fossil- og utslippsfri anleggsplass med Fremby!
Få tilgang
se mulighetene med fremby app

Bestill en demo!

Vi viser deg hvordan du kan ta kontroll på dine maskindata ved å koble opp maskinparken din. Du får en gjennomgang av Fremby-appen, og vi demonstrer hvordan du effektivt løser oppgaver som utslippsrapportering, energirapportering og kontraktsoppfølging. Vi hjelper deg enkelt å ta i bruk dine maskindata.

Be om demo