Fremby forteller
Fremby

Historier

July 17, 2020
Pon Equipment og Fremby signerer samarbeidsavtale
Rett før ferien startet kunne Fremby signere enda en samarbeidsavtale, nå med Pon Equipment AS som forhandler CAT i Norge. Formålet med samarbeidet er bruke data på en smartere måte for å optimalisere ressursutnyttelsen for bedrifter i bygg og anleggssektoren. Nå planlegges seminar om smart bruk av data i høst for å nå ut til felles kunder.
May 29, 2020
Raskere forskjell med +impact accelerator
Fremby er ett av 12 selskaper som er med videre i +impact akseleratoren, og skal tilbringe mye av høsten i Stockholm for å kobles med eksperter og pilotpartnere for å øke utviklingstakten for en bærekraftig bygge- og anleggsnæring. Dette gir Fremby en rask inngang til det skandinaviske markedet med teknologi sin teknologi for smartere deling av data i prosjekter.
May 29, 2020
Nasta og Fremby signerer samarbeidsavtale
Nasta og Fremby signerte samarbeidsavtale for å sørge for smartere bruk og deling av maskindata. Nasta forhandler både Hitachi og BELL maskiner som høster inn data om hvordan maskinene blir brukt i hhv. Global e-service og Fleetmatics, og har vært sentral samarbeidspartner med Fremby i utviklingen for å få samlet maskindata én plass. Denne avtalen vil komme felles kunder tilgode!
April 1, 2020
Klimagassutslipp - datadreven rapportering i prosjekt
Det er høye mål om reduksjon i klimagassutslipp fra infrastruktur prosjekter, og dette var tema i møte i Grønn Anleggsektor 10. mars. Det er vanskelig å estimere og lage budsjett og regnskap for klimagassutslipp på grunn av manglende data. Det trengs verktøy for enklere deling av data fra byggaktiviteter i prosjekt, hvor økende krav fører til mye manuell rapporteringsjobb for entreprenører.
February 21, 2019
Volum måling av lagerbeholdning på anleggsplass
Behovet for et mer frekvent oversiktsbilde er knyttet til det å kunne se lønnsomheten, med et mer oppdatert bilde av produksjonsmengder, lagerbeholdning og antall tonn solgte varer, i direkte sammenheng med kostnader til drift og vedlikehold. Det finnes mange ulike tilnærminger for å sikre bedre lagerkontroll, deriblant ved bruk av kamera, lidar, drone, kran-kamera, vekter fra maskiner og vekter..
Få tilgang til dine maskindata
Følg med på tomgang, drivstofforbruk og utnyttelsen av hele flåten din!
Få tilgang
RIng meg

Lyst til å ta en kaffe?

Har du lyst til å ta en prat om felles muligheter eller om digitalisering i bransjen generelt? Vi tar gjerne et møte med deg eller en lavterskel kaffeprat for å bli kjent. Holdningen vår er at det finnes enorme muligheter og det utnyttes best med tverrfaglig bransjesamarbeid.

Ta en kaffe