Hvordan vil fremtidens telemetri påvirke effektiviteten i anleggsbransjen?

May 25, 2023

Hvordan vil fremtidens telemetri påvirke effektiviteten i anleggsbransjen?

Bruk av telematikkdata fra tunge anleggsmaskiner og lastebiler vil sannsynligvis ha en betydelig innvirkning på bygg- og anleggsbransjen de neste årene. Ved å ta eierskap til telemetri data vil entreprenører kunne drive frem effektivitet og innovasjon. Her er noen av områdene disse dataene kan endre bransjen på de neste årene.

Telemetri: betyr egentlig fjernmåling, og brukes til å overføre måledata f.eks fra kjøretøyets styringsenhet til en database. Telemetri data kan være posisjon, motor på, tomgang, utslipp m.m.

Dagens situasjon: en digital maskinpark delt

Kravene om delt byggeplass øker, samtidig som dagens situasjon fortsatt er uoversiktlig for mange. I dag kan du koble opp anleggsmaskiner og hente telemetri data via leverandørens API, eller logge inn i et grensesnitt hos hver enkelt maskinleverandør for å se tomgangsprosent, siste posisjon osv. Du kan også, som maskineier eller utleier, koble opp hele maskinparken fra ulike maskinmerker, gjennom leverandører som Fremby. Videre kan du dele disse maskinene videre til andre aktører enten enkeltvis, i et geofence eller i et prosjekt for en periode. Utviklingen er i sin spede begynnelse og fremtiden byr på mange verdifulle muligheter.

Utnyttelsesgrad: Optimalisering av maskinparken

Forbedring av utnyttelsen av maskinparken med telematikkdata der entreprenører får gode verktøy til å spore bruken av utstyret deres, hvor ofte det brukes, hvor lenge det brukes og hvor effektivt det drives. Denne informasjonen kan hjelpe hele bransjen med å identifisere områder der de kan forbedre unyttelsesgraden og ta mer informerte beslutninger om når de skal kjøpe nytt utstyr, leie eller lease.

Økt sikkerhet: Overvåking av tungt maskineri

Økt sikkerhet med telematikkdata vil etter all sannsynlighet få økt oppmerksomhet fremover etter hvert som det blir mulig å overvåke ytelsen av tungt maskineri i sanntid. Med 5G, IoT og telematikkdata vil faktorer som hastighet, plassering av kjøretøyet og vedlikeholdskrav bidra til økt sikkerhet. Ved å overvåke disse dataene kan selskaper identifisere potensielle sikkerhetsfarer og iverksette tiltak for å forhindre ulykker før de inntreffer.

Reduserte kostnader: Fokus på lønnsomhet

Økt sikkerhet med telematikkdata vil etter all sannsynlighet få økt oppmerksomhet fremover etter hvert som det blir mulig å overvåke ytelsen av tungt maskineri i sanntid. Med 5G, IoT og telematikkdata vil faktorer som hastighet, plassering av kjøretøyet og vedlikeholdskrav bidra til økt sikkerhet. Ved å overvåke disse dataene kan selskaper identifisere potensielle sikkerhetsfarer og iverksette tiltak for å forhindre ulykker før de inntreffer.

Bedre prosjektstyring: Samhandling og ressursallokering

Forbedret prosjektstyring og samhandling i bygg- og anleggsprosjekter vil være helt avhengig av god kontroll på telematikkdata på tvers av verdikjeden. Det kan gi verdifull innsikt i fremdriften til byggeprosjekter, inkludert ytelsen til individuelle utstyrsdeler og arbeidernes produktivitet, og prosjektets avvik, suksess og lønnsomhet. Denne informasjonen kan hjelpe prosjektledere med å ta bedre informerte beslutninger om ressursallokering, planlegging og andre aspekter ved prosjektledelse. I neste ledd vil denne informasjonen være verdifull i Bi- og ERP-systemer, og gi ledelsen bedre innsikt og kontroll til mer langsiktig styring.

Fremtidens byggeplass krever datadeling

Automatisert miljørapportering: Bidrag til klimaendringer og sirkulær økonomi

God tilgang på telematikkdata vil også gi en positiv innvirkning på miljøet ved å legge til rette for utslippsrapportering, som igjen gir et bedre verktøy for styring av insentiver for det offentlige. Tunge maskiner slipper ut en betydelig mengde klimagasser og annen forurensning, og anleggsbransjen får i økende grad krav om å endre energimiksen. Både for å rapportere på kravene, men også for å planlegge den neste byggeplassen er entreprenører helt avhengig av telematikkdata. Entreprenører trenger å spore og rapportere utslippene sine. Ved å automatisere rapporteringen av utslippsdata til kommuner, myndigheter og organisasjoner som NILU, kan bransjen fokusere på driften men samtidig bidra med en innsats for å dempe klimaendringer. Dette vil også danne det samme datagrunnlaget man trenger for å jobbe med sirkulær økonomi.

Elektrisk gravemaskin fra NCC Norge

Oppsummert

Samlet sett vil bruk av telematikkdata fra tunge maskiner sannsynligvis ha en transformativ effekt på bygg- og anleggsbransjen, noe som gjør det mulig for bedrifter å forbedre effektiviteten, øke sikkerheten og redusere kostnadene. Mange entreprenører forstår også at de bør begynne å samle dataene sine nå, fordi datamengde over tid har stor betydning når man trolig senere vil ta i bruk maskinlæring og AI.

Ta kontakt

Tar din bedrift eierskap og kontroll på telematikkdata fra tunge anleggsmidler? Er du klar for å dele dine maskindata når kunden, kommunen eller entreprenøren spør om deling i prosjekt?

Kontakt oss på hello@fremby.no for å få en demo eller hjelp til oppkobling og deling av anleggsmaskiner.


Få tilgang til dine maskindata
Kom i gang med overgangen til en fossil- og utslippsfri anleggsplass med Fremby!
Få tilgang